Vítá vás CIDARRON GERET MIRABILIS GEMMA
Willkommen bei CIDARRON GERET MIRABILIS GEMMA

- CZ -

Pořadatelé často používájí nejrůznější prezentační prvky pro plakátové zveřejňování přehlídek, výstav, v denním tisku a pod.

V této sekci budou uvedeny relevantní prezentační prvky, které lze vhodně užít. Sekce může být postupem času rozšířena o další prvky.

Logo (s vysokým rozlišením)

CidarronLogoLarge

Logo (formát pdf pro ofsettisk)

- CidarronLogo.pdf

 

 

 

"Věrnost psa trvá po celý život." /
"Eines Hundes Treue währt ein ganzes Leben lang."

španělské přísloví - spanisches Sprichwort