- CZ -


- Cidarron - O psovi se říká, že je nejlepším přítelem člověka. Šťastně vrtí ocasem, když jeho panička či páneček se vrací domů, má velkou radost, když si smí hrát a nejlépe se cítí po jejich boku. Nesmíme ale zapomenout, že tomuto přátelství předcházela velká nenávist.

Pes původně pochází z vlka a vlk byl před 15000 lety nepřítel člověka. Tenkrát byli lidé ještě lovci a žili jako potulné nomády v divoké přírodě. Během neustálých výprav za potravou byl pro ně vlk velmi nebezpečný protivník. Stejným způsobem hledal potravu a člověka viděl jako oběť.

Zblížení obou následovalo až poté, co se lidé usadili a vznikaly osady. Vědci vychází ze zjištění, že poté začali vlci vyhledávat blízkost člověka, v očekávání, že také dostanou něco k snědku z jeho ulovené kořisti.Zbližování bylo oboustranné, neboť i lidé začali vidět ve vlku užitkové zvíře. Začali vychovávat mláďata vlků ve svých usedlostech, krotili je a následně je používali jako vítanou pomoc při lovu. Divoký vlk postupně zdomácněl, přizpůsobil se krůček za krůčkem chování a potřebám člověka. Lidé se začali zabývat cíleným chovem zdomácnělých zvířat, což vývojem vedlo k vytvoření nové rasy, přítele psa.

Pes se chová nejen jinak než vlk, přičemž existují, jak patrné, i vnější rozdíly mezi psem a vlkem. Barva kožichu, tělesná velikost a forma u psů je značně rozdílná, přičemž psí čelisti a objem hlavy jsou zpravidla menší než u vlka. Chovem psů vznikaly (a vznikají) stále nové rasy. Psi se vyvinuli k věrným průvodcům člověka. Pomáhali při lovu, později našli uplatnění jako bdělí hlídači obydlí a dvora a později jako nezbytní pomocníci pastýře, ;stopaři a doposud jsou hojně používanými, důležitými pomocníky v nejrůznějších záchranných organizacích (např. lavinoví psi v Alpách).   Psi byli první domácí zvířata člověka, patří tedy k naším nejstarším čtyřnohým přátelům.

Štěkání psa se vyvinulo postupem doby, což daleko snadněji umožňuje komunikaci s námi lidmi.Paleta způsobu štěkání je velmi rozmanitá. Pes dovede tímto způsobem v širokém rozmezí velmi jemně vyjádřit svůj citový stav, kterému milovníci psů zpravidla naprosto dobře rozumí.

Pes, hravé zvíře

- DE -


- Cidarron - Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Er wedelt glücklich mit dem Schwanz, wenn sein Frauchen oder Herrchen nach Hause kommt, freut sich, wenn er mit ihm spielen darf und ist am liebsten immer an seiner Seite. Aber dieser Freundschaft ging eine Feindschaft voraus.

Der Hund stammt vom Wolf ab. Und der war vor über 15.000 Jahren ein Feind des Menschen. Damals waren die Menschen noch Jäger und lebten als Nomaden in der wilden Natur. Auf der Suche nach Nahrung war der Wolf für sie ein gefährlicher Gegner. Er hielt nach derselben Beute Ausschau und sah den Menschen als Fressfeind an.

Näher kamen sie sich erst, als die Menschen sesshaft wurden und erste Siedlungen entstanden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dann Wölfe begannen die Nähe der Menschen zu suchen, um etwas von ihrer Nahrung abzubekommen. Aber auch die Menschen fingen an, die Wölfe als Nutztiere zu betrachten. Sie zogen Wolfswelpen in ihren Siedlungen groß, zähmten so die Vierbeiner und setzten sie als Jagdhelfer ein. Die wilden Tiere passten sich nach und nach der menschlichen Umgebung an und wurden schließlich von den Menschen gezüchtet. Es entwickelte sich eine neue Tierart - der Hund.

Der Hund verhält sich nicht nur anders als der Wolf, auch äußerlich gibt es einige Unterschiede. Fellfarbe, Körpergröße und –form variieren, der Kiefer und das Schädelvolumen des Hundes sind kleiner. Mit der Zucht entstanden immer mehr verschiedene Rassen und die Hunde wurden für den Menschen treue Wegbegleiter. Sie halfen zunächst vor allem bei der Jagd, wurden dann als Wächter für Haus und Hof eingesetzt und später als Schäfer-, Spür- und Rettungshunde. Hunde waren also die ersten Haustiere und sind somit unsere ältesten tierischen Freunde.

Das Hundebellen hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Die Verständigung mit uns Menschen klappt so viel besser. Je nach Gefühlszustand bellen Hunde unterschiedlich laut. Wenn ein Hund aufgeregt ist, bellt er viel lauter, als wenn er sich freut.

Hund, verspieltes Wesen